Τομείς Δραστηριότητας

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο-Συντάξεις, κ.α.

Ποινικό Δίκαιο

Παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του Ποινικού Δικαίου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Ενδεικτικά παρατίθενται:

 • Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων / εγκλήσεων / υπομνημάτων
 • Παράσταση ενώπιον εισαγγελικών / ανακριτικών αρχών
 • Παράσταση στο ακροατήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου / προς υποστήριξη της κατηγορίας – του παθόντος
 • Εκπροσώπηση εντολέων σε πάσης φύσεως ποινικά αδικήματα.

Ενδεικτικά παρατίθενται αδικήματα (που έχουμε ασχοληθεί): εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία), εγκλήματα κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητας (ανθρωποκτονία – σωματικές βλάβες), εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (ψευδής κατάθεση, ψευδής καταμήνυση), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια (παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, ενδοοικογενειακή βία), εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, απλή/συκοφαντική δυσφήμηση), εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών – ιδιοκτησίας και περιουσίας (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη), οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, φοροδιαφυγή.

Αστικό Δίκαιο

Παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Ενδεικτικά παρατίθενται:

 • Ακίνητα (αγοραπωλησίες, έλεγχοι τίτλων και βαρών, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών)
 • Μισθώσεις (επαγγελματικές και αστικές, κατάρτιση μισθωτηρίων, έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, αξιώσεις αποζημίωσης)
 • Αποζημιώσεις από τροχαία
 • Οικογενειακό Δίκαιο (έκδοση διαζυγίων συναινετικών και κατ’ αντιδικίαν, έγερση αγωγών επιμέλειας και διατροφής, ρύθμιση επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα του, δικαστική συμπαράσταση)
 • Κληρονομικό Δίκαιο (αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, ενηλίκων και ανηλίκου, κληρονομητήριο, κήρυξη διαθήκης κυρίας, προσβολή διαθήκης)
 • Προστασία της νομής και της κυριότητας (διατάραξη και αποβολή, διεκδικητική αγωγή, οροφοϊδιοκτησία, χρησικτησίες, πραγματικές (π.χ. δουλεία διόδου,) και προσωπικές δουλείες (π.χ. επικαρπία)
 • Κτηματολόγιο (αγωγές και ενστάσεις για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με γνωστό ή άγνωστο ιδιοκτήτη, καταχώριση πράξεων, δήλωση προδήλων κλπ.)
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί)

Εργατικό Δίκαιο-Συντάξεις

Παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα εργατικού δικαίου (καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών), καθώς και κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Εμπορικό Δίκαιο

Σύνταξη καταστατικών, υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο 

Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και φορολογικών διαφορών.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Έκδοση αδειών διαμονής καθώς και διαδικασία για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

Μεταφράσεις-Επικυρώσεις

Επίσημες μεταφράσεις από και προς την ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, καθώς και επικυρώσεις φωτοαντιγράφων.

Προκηρύξεις

Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για πάσης φύσεως προκηρύξεις (π.χ. ΑΣΕΠ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο